Light Revealing Architecture

Light Revealing Architecture Gallery ภาพชุดแสง และเงาทำให้เห็นระนาบต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น จัดแสดงที่ร้านลายเส้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ more photos: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10161326140403130&type=3

Royal Pavilion, Bang Pa-In Railway Station

Royal Pavilion, Bang Pa-In Railway Station, Ayutthaya พลับพลา สถานีรถไฟบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลานี้ เพื่อเป็นที่ประทับรอรถไฟระหว่างเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน information from: https://asa.or.th/conservationaward/index.php/2016-06-13-15-21-44/building-2540/131-phlabphla-bang-pa-in-railway-station.html

Pharotracha House

Pharotracha House, Chulalongkorn University เรือนภะรตราชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ruen Thai, Chulalongkorn University

ต้นไม้ และงาน Landscape นอกจากสร้างความร่มรื่นให้กับอาคาร ยังทำให้เกิดแสงเงาที่สวยงามที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในแต่ละวัน Ruen Thai, Chulalongkorn University ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม ๓ (เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สถาปนิก: รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ 

Stained Glass Window, Holy Rosary Church

แสงที่ทะลุผ่าน Stained Glass จะให้เกิดแสงและเงาที่สวยงาม ในวันที่มีแดดแรงๆ ถ้าเจออาคารที่มี Stained Glass ลองเข้าดูภายในจะเห็นภาพที่สวยงามแน่นอน Stained Glass Window, Holy Rosary Church (Kalawar Church) หน้าต่างกระจกสี วัดแม่พระลูกประคำ (โบสถ์กาลหว่าร์) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรมทั้ง 3 ประการ ของการสวดลูกประคำ ออกแบบ และทำโดยบริษัท F.Hucher ที่เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัททำกระจกสีที่มีชื่อเสียง ของประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้น information from: ...

Siam Commercial Bank (SCB), Talat Noi Branch

แสง และเงาทำให้เห็นรายละเอียดของสถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น Siam Commercial Bank (SCB), Talat Noi Branch was built in 1908 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ รูปแบบสถาปัตยกรรม Beaux Arts Architecture ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Annibale Rigotti ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี ๒๕๒๕ more photos: https://www.aeyphoto.com/Bangkok/Old-Bangkok/Siam-Commercial-Bank-Talat-Noi-Branch

City Pillar Shrine, Chiang Mai

Buddhist Monk at the City Pillar Shrine, Chiang Mai พระภิกษุ วิหารเสาอินทขีล เสาหลักเมืองเชียงใหม่

Buddha Statue, Sala Karnparien, Wat Pho

พระพุทธรูปปางเปิดโลก ผนังด้านทิศตะวันออก ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) Sala Karnparien, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) Nikon D850 | 70-200mm f/2.8 at 82mm | ISO 200 | f/11 | 1/160sec | Lightroom Classic

Wat Bowon Sathan Sutthawat

Wat Bowon Sathan Sutthawat พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) พื้นที่ภายในพระอุโบสถส่วนนี้อยู่ลึกเข้ามาในอาคารมาก ปกติไม่มีแสงธรรมชาติส่องถึง แสงและเงานี้เกิดจากแดดช่วงเช้าที่สะท้อนจากพื้นหินอ่อนสีขาวด้านทิศตะวันออกด้านนอก สภาพแสงแบบนี้มีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น

Phra Tamnak Petr, Wat Bowonniwet

Phra Tamnak Petr, Wat Bowonniwet ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ากับรายละเอียดแบบไทย มีรูปแบบทางเดิน และทิวเสามีหลังคาคลุมเหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖

Phra Vihara Thit, Wat Pho

Phra Vihara Thit, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระวิหารทิศ วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) ทางเข้าเป็นซุ้มประตูใหญ่ตรงกลางด้านบนเป็นซุ้มยอดมณฑป สองข้างเป็นประตูเล็กซุ้มประตูทรงบันแถลง Nikon D850 | 15mm f/4.5 shift | ISO 200 | f/11 | 1/500 sec | Lightroom Classic

Phra Mondop, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon)

Phra Mondop, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon) พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) Nikon D850 | 70-200mm f/2.8 at 140mm | ISO 200 | f/10 | 1/125sec | Lightroom Classic

Matthayom Wat Benchamabophit School

Matthayom Wat Benchamabophit School โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร Nikon D850 | 24-70mm f/2.8 at 48mm | ISO 200 | f/16 | 1/200sec | Lightroom Classic

Singh, Wat Benchamabophit

Singh (Lion) the auspicious animal at the west side of Phra Ubosot, Wat Benchamabophit สิงห์ สัตว์มงคลที่พระอุโบสถฝั่งตะวันตก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร Nikon D850 | 70-200mm f/2.8 at 100mm | ISO 200 | f/10 | 1/320sec | Lightroom Classic

Wat Arun Ratchawararam

แสง และเงาทำให้เห็นระนาบต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มีแนวคิดและการวางผังการก่อสร้างโดยจำลองแบบมาจาก “ภูมิจักรวาล” องค์พระปรางค์ประธาน เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ หรือ สิเนรุราชบรรพต ซึ่งเป็นแกนกลาง หรือศูนย์กลางของจักรวาล เป็นที่สถิตของเทพเจ้า ประกอบด้วยสวรรค์ ๖ ชั้น รูปพรหม ๑๖ ชั้น และ อรูปพรม ๖ ชั้น ในสวรรค์ ๖ ชั้น ...

Phra Ubosot, Wat Pho

Phra Ubosot, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon ot the Temple of the Reclining Buddha) พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ลักษณะที่สำคัญของสถาปัตยกรรมไทยขนาดใหญ่ คือการที่มีแนวเสาล้อมรอบตัวอาคาร นอกจากประโยชน์ทางกายภาพแล้วยังทำให้เกิดแสงและเงาที่มีความสวยงามเฉพาะตัว

Phra Ubosot, Wat Phra Singh, Chiang Mai

Phra Ubosot, Wat Phra Singh, Chiang Mai พระอุโบสถ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ Nikon D850 | 24-70mm f/2.8 at 40mm | ISO 200 | f/8 | 1/2sec | Lightroom Classic

Wat Ratchapradit

Wat Ratchapradit พระวิหาร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Chinese style guardians Wooden Doors, Wat Bowonniwet 

Chinese style guardians Wooden Doors, Wat Bowonniwet ประตูไม้จำหลักรูปอารักษ์คู่ รูปเซี่ยวกาง ซุ้มประตูเซี่ยวกาง วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร Nikon D850 | 24-70mm f/2.8 at 50mm | ISO 200 | f/7.1 | 1/125sec | Lightroom Classic

Phra Vihara Thit, Wat Ratchabophit

แสง และเงานอกจากทำให้เห็นระนาบต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น บางครั้งก็ทำให้รู้ถึงสถาพแวดล้อมโดยรอบด้วย Phra Vihara Thit, Wat Ratchabophit ซุ้มประตูพระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นทรงบรรพแถลง คือ เป็นแบบหน้าจั่วซ้อนชั้น มีหน้าบันประดับลวดลาย ไม่เป็นซุ้มแบบเรือนยอดเหมือนซุ้มประตูพระอุโบสถและพระวิหาร ที่หน้าบันซุ้มประดับลวดลายไม้จําหลักลงรักปิดทอง พื้นประดับกระจก ลายพระบรมราชลัญจกรของรัชกาลที่ ๕ เป็นรูปพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีบนพานแว่นฟ้า ล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านขด บานประตูด้านนอกประดับทวารบาลแบบเซี่ยวกาง เป็นเทวดาที่ทรงเครื่องอย่างไทยและจีน คล้ายกับทวารบาล พระอุโบสถและพระวิหาร เพียงแต่ที่นี่เป็นงานเขียนสีอย่างจีน มีหนวดมีเครา ถือง้าว และยืนเหนือสิงโตแบบจีน ส่วนพื้นเป็นลายกระหนกก้านขด เต็มพื้นที่ เป็นการเขียนใหม่ตามแบบเดิมในคราวบูรณะ เมื่อ พ.ศ. ...

Mural Painting, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok

Mural painting, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok จิตรกรรมฝาผนังรูปเทพชุมนุม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร Nikon D850 | 24-70mm f/2.8 at 48mm | ISO 200 | f/4.5 | 1/80sec | Lightroom Classic

Minor Royal Chariot, National Museum Bangkok

Minor Royal Chariot (Rajarot Noi), Hangar of Thai Royal Funeral Chariot, National Museum Bangkok ราชรถน้อย โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร Nikon D850 | 70-200mm f/2.8 at 200mm | ISO 200 | f/3.5 | 1/800sec | Lightroom Classic

Garuda Holding Naga, Wat Phra Kaew

แสงธรรมชาติกับสถาปัตยกรรมเปลี่ยนไปตลอดเวลา และไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเวลาที่ถ่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญ 112 Garudas Holding Nagas, Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), Grand Palace รูปครุฑยุดนาค หล่อด้วยสำริดปิดทอง จำนวน ๑๑๒ รูป และสิงห์สำริด ๖ คู่ ฐานปัทม์พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง Nikon D850 | 70-200mm ...