Wat Bowon Sathan Sutthawat

Wat Bowon Sathan Sutthawat พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)

พื้นที่ภายในพระอุโบสถส่วนนี้อยู่ลึกเข้ามาในอาคารมาก ปกติไม่มีแสงธรรมชาติส่องถึง แสงและเงานี้เกิดจากแดดช่วงเช้าที่สะท้อนจากพื้นหินอ่อนสีขาวด้านทิศตะวันออกด้านนอก สภาพแสงแบบนี้มีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น