Ravana

Ravan, Khon Mask, Thai Pantomime in the story of Ramayana หัวโขนทศกัณฐ์ จากเรื่องรามเกียรติ์

The 240th Anniversary of the Foundation of Rattanakosin

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๔๐ ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ มรดกสถาปัตยกรรมไทย ๙ รูป ๑๐ สถานที่สำคัญพระบรมมหาราชวัง และ ๘ วัดสำคัญในกรุงเทพฯ #HeritageThaiArchitecture “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” Credit: http://legacy.orst.go.th/?knowledges=กรุงเทพมหานคร Download: https://drive.google.com/drive/folders/1y57WarfQi05WhjwznEUt62KHgLxOajZR?usp=sharing

Thai Heritage Conservation Week 2022

การแสดงโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ๒-๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร The annual Thai Heritage Conservation Week event, April 2-8, 2022 at the National Museum Bangkok

All about Khon

All about Khon, Arts of the Kingdom Museum อาคารเรียน​-รู้-เรื่อง-โขน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา More photos: https://www.aeyphoto.com/City-Country/Ayutthaya/All-about-Khon/

World War I Volunteer Monument

World War I Volunteer Monument อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ More. photos: https://www.aeyphoto.com/Old-Bangkok/World-War-I-Volunteer-Monument/

Song Tham Throne Hall, Wat Benchamabophit

พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี ทรงสร้างโดยเสด็จพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๗ พระที่นั่งทรงธรรมนี้สร้างเสร็จ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จฯ มาทรงรักษาอุโบสถศีลและทรงธรรม เป็นตึกสองชั้น ผนังก่ออิฐถือปูนตลอด พื้นชั้นล่างและบันไดปูหินอ่อน ชั้นบน ปูไม้ หลังคาสองชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสีเหลือง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ลงรักปิดทอง หน้าบันทั้งสี่ด้านจําหลักภาพต่างๆ ปิดทองประดับกระจก Song Tham Throne Hall (Phra Thinang Song Tham), ...

Somdul Agroforestry Home

Somdul Agroforestry Home, Samut Songkhram | Architectural, Interior Design & Landscape Architecture photography for Arsomsilp Community and Environment Architect More photos: https://aeydotme.myportfolio.com/somdul-agroforestry-home

Benchakitti Forest Park

Benchakitti Park & Benchakitti Forest Park สวนเบญจกิติ และสวนป่าเบญจกิติ More photos: https://www.aeyphoto.com/HiLight/Benchakitti-Park/

Khon at the National Museum Bangkok

Khon at the National Museum Bangkok การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดกุมภัณฑ์นุราชพ้นสาปปราบวายุภักษ์ รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Adornment of Khon Exhibition

นิทรรศการ วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน (Adornment of Khon Exhibition) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ฤาษวีาลมีกิ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านวรรณกรรม ฤาษีวาลมีกิ (Valmiki) มีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธกาล (หรือประมาณสี่ถึงห้าร้อยปีก่อนคริสตกาล) เป็นผู้รจนาเรื่องรามายาณะ โดยแต่งเป็นโศลกภาษาสันสกฤต จำนวน ๒๔,๐๐๐ โศลก โดยแบ่งเป็น ๗ ภาค (กาณฑ์ หรือกัณฑ์) ซึ่งมหากาพย์รามายณะนี้เองที่เป็นวรรณกรรมต้นเค้าบางส่วนของเรื่องรามเกียรติ์ของไทย หัวโขนนี้ สมมุติสร้างขึ้นให้เป็นฤาษีหนุ่มหน้าสีม่วงแทนสีกายของพระนารายณ์ ...

Joe Louis Traditional Thai Puppet

Joe Louis Traditional Thai Puppet, Amazing Thailand 2022, Lumphini Park การแสดงหุ่นละครเล็กเรื่อง “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู” โดยนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ในงานเที่ยวเมืองไทย ๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี More photos: https://www.aeyphoto.com/People-Event-Lifestyle/Khon-Thai-Performance/220222-Joe-Louis-Traditional-Thai-Puppet/

Pink Park Village

Pink Park Village บ้านพิงพัก – มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ | Landscape Architecture photography for P LandscapeMore photos: https://www.aeyphoto.com/Portfolio/Hospital/Pink-Park-Village/

Khon at the National Museum Bangkok

Khon at the National Museum Bangkok รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดกุเวรอาธรรม์อาฆาต สังคีตศาลา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

Wat That Thong

Wat That Thong พระมหาเจดีย์ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ และพระอุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

The Great Crown of Victory

วัดชิโนรสาราม วรวิหาร สมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างปั้นและเขียนรูปนาคไว้ทั่วไปเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพระนามเดิม ของสมเด็จฯกรมพระปรมานุชิตชิโนรส คือ พระองค์เจ้าวาสุกรี และให้ปั้นรูปพระมหามงกุฎ ลงรักปิดทองไว้เหนือเรือนแก้วหลังพระประธานในพระอุโบสถ

Tha Chalom Public Park

Tha Chalom Public Park,Architectural photography for Arsomsilp Community and Environment Architect โครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน (ลานสุขภาวะท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร)

Suan Sang Thien Siriboon

Suan Sang Thien Siriboon, Payao | Architectural and Landscape Architecture photography for Arsomsilp Community and Environment Architect สถานปฏิบัติธรรมสวนแสงเทียนศิริบูรณ์ พะเยา More photos: https://aeydotme.myportfolio.com/suan-sang-thien-siriboon

Phra Sumen Fort

Santi Chaiprakarn Park & Phra Sumen Fort สวนสันติชัยปราการ และป้อมพระสุเมรุ

Khon, National Museum Bangkok

Khon in the story of Ramayana, National Museum Bangkok โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร More photos: https://www.aeyphoto.com/People-Event-Lifestyle/Khon-Thai-Performance/641226-Khon-in-the-story-of-Ramayana/

High Relief Sculpture, Wat Traimit

High Relief Sculpture, Wat Traimit ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Traimit

The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Traimit พระสุโขทัยไตรมิตร หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปทองคำ ที่ได้รับการบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ด ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หล่อโลหะปิดทอง ที่มีส่วนผสมของทองคำสูงมาก เรียกว่าทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ ๔๐ % พระพักตร์มีเนื้อทอง ๘๐ % ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ ๙๙.๙๙ % ตัวองค์พระสูง ๗ ศอก ...

Phra Si Sakyamuni, Wat Suthat Thepwararam

Phra Sri Sakyamuni, Bronze, Subduing Mara Attitude, Sukhothai Art, ca. early 15th century, Phra Vihara Luang, Wat Suthat Thepwararam พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR PC-E 24mm f/3.5D ED ...

Phra Vihara Luang, Wat Suthat

แผ่นศิลาสลัก รูปปางยมกปาฏิหาริย์ และ ปางประทานเทศนาในสวรรค์ ศิลปะทวารวดี ในกรอบลายใบเทศ ด้านหลังฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร Phra Vihara Luang, Wat Suthat Thepwararam

Wat Rachathiwat

The Symmbol of Buddhism on the East Pediment, Wat Rachathiwat หน้าบรรพ์ด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดราชาธวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ลายหน้าบรรพ์ประเภทที่มีความหมายสื่อถึงศาสนาพุทธ รูปเธาะขัดสมาธิ์ แทนตัวอักษร ธรรม ของพระพุทธเจ้า  Credit ข้อมูล: Technical terms in Thai Architecture Vol. 4 Roof Component หนังสืออภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย ๔ องค์ประกอบส่วนหลังคา โดย สมคิด จิระทัศนกุล

Lakshmana on Hanuman, Wat Chana Songkhram

Lakshmana on Hanuman, Wat Chana Songkhram พระลักษมณ์ทรงหนุมาน สัญลักษณ์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

The Statue of Cheewok Komaraphat

The Statue of Cheewok Komaraphat, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) หมอชีวกโกมารภัจจ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

Phra Siratana Chedi, Phra Mondop and Prasat Phra Dhepbidorn

Phra Siratana Chedi, Phra Mondop and Prasat Phra Dhepbidorn, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), Grand Palace พระศรีรัตนเจดีย์ พระมณฑป และปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง

Model of the Royal Barge

Model of the Royal Barge Suphannahong, Praphat Phiphittaphan Building, National Museum Bangkok หุ่นจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Dhamma Chedi Museum

Dhamma Chedi Museum, Wat Pa Ban Tat, Udon Thani พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

Wat Pa Ban Tat, Udon Thani

Dhamma Chedi Museum, Wat Pa Ban Tat, Udon Thani พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

How to Photograph the Heritage Thai Architecture

How to Photograph the Heritage Thai Architecture การถ่ายภาพมรดกสถาปัตยกรรมไทยในกรุงเทพมหานคร รวบรวม เรียบเรียงจากประสบการณ์การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ๑๐ ปี จุดประสงค์เพื่อบันทึกความงามที่มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทย และบอกเล่าวิธีการถ่ายรูปเหล่านี้ รวม ๑๒๔ รูป จาก ๑๕ วัด ๒ พระราชวัง ๑ พิพิธภัณฑ์ และ ๑ พระราชพิธีที่สำคัญ https://aeydotme.myportfolio.com/how-to-photograph-the-heritage-thai-architecture

Harn Engineering Solutions

Harn Engineering Solutions Pcl. photograph for Thai Green Building Institute บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

Buddha Statue, Wat Benchamabophit

Buddha Statue, Wat Benchamabophit รูปพระพุทธเจ้า บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

The North Pediment of Phra Ubosot, Wat Benchamabophit

The North Pediment of Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (The Marble Temple) หน้าบันด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร รูปช้างสามเศียร บนหลังมีบุษบก ซึ่งถอดจากพระราชลัญจกร “ไอยราพต”

Sala Si Somdej, Wat Benchamabophit

ศาลาสี่สมเด็จ เป็นศาลาจตุรมุขพื้นศิลา หลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา สร้างขึ้นจากพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระราชชนนีอีก 3 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช โดยพระองค์พระราชทานนามศาลาแห่งนี้ว่า ศาลาสี่สมเด็จ ไว้เป็นที่พักผ่อนสำหรับพระสงฆ์และสามเณร ปัจจุบัน ศาลาสี่สมเด็จใช้เป็นหอกลองบริเวณหน้าบันทั้ง 4 ด้านของศาลาสี่สมเด็จได้จำหลักลายไทยเป็นตราประจำพระองค์ของแต่ละพระองค์ไว้ ได้แก่ ตราพระเกี้ยว พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราจันทรมณฑล ตราประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ ตราจักร ตราประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และ ...

Trailokya, Gold & Black Lacquer

Trailokya, Gold & Black Lacquer, Chao Sam Phraya National Museum, Ayutthaya ตู้ลายรดน้ำ ลงรักปิดทองรูปไตรภูมิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

Chulalongkorn Hospital

Chulalongkorn Hospital, Interior Designer: Interior Architecture 103 (IA103) อาคารศูนย์ความก้าวหน้า ชั้น 19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Wat Tha Suthawat, Ang Thong

Wat Tha Suthawat, Ang Thong บานประตูพระอุโบสถ ลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง ตราสัญลักษณ์ ส.ธ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดท่าสุทธาวาส อ่างทอง

Phra Buddha Narumon Thamopas & Phra Nirantarai, Wat Niwet Thammaprawat

Phra Buddha Narumon Thamopas & Phra Nirantarai, Phra Ubosot, Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa-In, Ayutthaya พระพุทธนฤมลธรรโมภาส และพระนิรันตราย พระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Sappaya-Sapasathan

Sappaya-Sapasathan (Parliament House of Thailand) Architect: Tonsilp Studio & Prof. Dr. Pinyo Suwankiri (top of the building) | Landscape Architect: Blue Planet Landscape Design สัปปายะสภาสถาน (อาคารรัฐสภา) สถาปนิก Tonsilp Studio ส่วนยอดออกแบบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี | ภูมิสถาปนิก ...

Civilization of Lopburi

นิทรรศการพิเศษ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร” ณ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน

Brahma, Vishnu & Shiva

Brahma, Vishnu & Shiva, Praphat Phiphittaphan Building, National Museum Bangkok พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ หรือ พระอิศวร อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร