Wat Bowon Sathan Sutthawat

Wat Bowon Sathan Sutthawat พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) พื้นที่ภายในพระอุโบสถส่วนนี้อยู่ลึกเข้ามาในอาคารมาก ปกติไม่มีแสงธรรมชาติส่องถึง แสงและเงานี้เกิดจากแดดช่วงเช้าที่สะท้อนจากพื้นหินอ่อนสีขาวด้านทิศตะวันออกด้านนอก สภาพแสงแบบนี้มีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น

Wat Bowon Sathan Sutthawat

Wat Bowon Sathan Sutthawat วัดบวรสถานสุทธาวาส Nikon D800 | 24mm f/3.5 | ISO 200 | f/13 | 1/3sec | Lightroom Classic more photos of Wat Bowon Sathan Sutthawat: https://aeydotme.smugmug.com/Buddhist-Temples/Wat-Bowon-Sathan