Khon at the National Theatre

Khon at the National Theatre รายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “รามบดีจักรีวงศ์”