Khon at Wat Sothon 2024

Khon at Wat Sothon การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด อินทรชิตถูกศรกินนมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร งานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ๒๕๖๗ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Khon at Wat Sothon 2024

Khon at Wat Sothon การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด มารลำพอง จองถนน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ๒๕๖๗ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Ayutthaya Khon Festival 2023

The Fight of Rama, Lakshmana and Viradha, Ayutthaya Khon Festival 2023 ฉากรบระหว่างพระราม พระลักษมณ์ และพระพิราพ การแสดงโขนนั่งราว เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามเข้าสวนพิราพ เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ ๔ : รามายณะนานาชาติ ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Khon at the National Theatre

The Fight of Rama, Lakshmana and Ravana, Khon at the National Theatre ฉากการต่อสู้ของพระราม พระลักษมณ์ และทศกัณฐ์ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “รามบดีจักรีวงศ์” รายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ