Khon at the National Theatre

The Fight of Rama, Lakshmana and Ravana, Khon at the National Theatre ฉากการต่อสู้ของพระราม พระลักษมณ์ และทศกัณฐ์ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “รามบดีจักรีวงศ์” รายการ “ผันผ่านกาลเวลา ล้ำเลอค่าโรงละคร” เนื่องในวาระปิดปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ