Wat Rong Khun, Chiang Rai

Wat Rong Khun (the White Temple), Chiang Rai by Chalermchai Kositpipat วัดร่องขุ่น เชียงราย โดย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ Nikon D850 | 24-70mm f/2.8 at 24mm | ISO 200 | f/13 | 1/125sec | Lightroom Classic more photos ...