Wat Rong Khun, Chiang Rai

Wat Rong Khun (the White Temple), Chiang Rai by Chalermchai Kositpipat วัดร่องขุ่น เชียงราย โดย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Nikon D850 | 24-70mm f/2.8 at 24mm | ISO 200 | f/13 | 1/125sec | Lightroom Classic

more photos of Wat Rong Khun: https://aeydotme.smugmug.com/City/Chiang-Rai/Wat-Rong-Khun/