Special Exhibition, National Museum Bangkok

Special Exhibition, National Museum Bangkok นิทรรศการพิเศษในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” เป็นการจัดแสดงสิ่งของสำคัญ สิ่งของแปลกจากคลังพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่มิได้เผยแพร่มาก่อน ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๖