Nang Yai, Wat Kanon

Nang Yai, Wat Khanon, Ratchaburi การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน หนังใหญ่ไฟกะลา “จองถนน” โดยวัดขนอนจัดสร้างหนังใหญ่ตัวใหม่ “หนุมานรบกับนิลพัท ๘ กร” ใหญ่ที่สุดอีกครั้งเพื่อร่วมแสดงครั้งนี้ กับการแสดงโขน (ศิษย์ศิลปากร) ในเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ลานกลางแจ้งหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน