Phra Buddha Sihing

Phra Buddha Sihing, Wat Phra Singh, Chiang Mai พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) ในพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่