Wat Ton Kwen, Chiang Mai 

Wat Ton Kwen, Chiang Mai วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) เชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี ๒๕๓๒

Nikon D850 | 20mm f/1.8 | ISO 200 | f/6.3 | 1/250sec | Lightroom Classic

more photos of Wat Ton Kwen: https://aeydotme.smugmug.com/City/Chiang-Mai/Wat-Ton-Kwen/