Khon at Wat Sothon 2024

Khon at Wat Sothon การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด อินทรชิตถูกศรกินนมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร งานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ๒๕๖๗ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Wat Sothon

Wat Sothon พระพุทธโสธร วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Khon at Wat Sothon 2024

Khon at Wat Sothon การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด มารลำพอง จองถนน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ๒๕๖๗ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา