Phra Sumen Fort and the Old Area of Bangkok

Phra Sumen Fort and the Old Area of Bangkok ป้อมพระสุเมรุ และย่านเมืองเก่า กรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร สนามหลวง โรงละครแห่งชาติ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารฯลฯ

Wat Arun Ratchawararam

แสง และเงาทำให้เห็นระนาบต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มีแนวคิดและการวางผังการก่อสร้างโดยจำลองแบบมาจาก “ภูมิจักรวาล” องค์พระปรางค์ประธาน เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ หรือ สิเนรุราชบรรพต ซึ่งเป็นแกนกลาง หรือศูนย์กลางของจักรวาล เป็นที่สถิตของเทพเจ้า ประกอบด้วยสวรรค์ ๖ ชั้น รูปพรหม ๑๖ ชั้น และ อรูปพรม ๖ ชั้น ในสวรรค์ ๖ ชั้น ...