Phra Vihara Thit, Wat Ratchabophit

แสง และเงานอกจากทำให้เห็นระนาบต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น บางครั้งก็ทำให้รู้ถึงสถาพแวดล้อมโดยรอบด้วย Phra Vihara Thit, Wat Ratchabophit ซุ้มประตูพระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นทรงบรรพแถลง คือ เป็นแบบหน้าจั่วซ้อนชั้น มีหน้าบันประดับลวดลาย ไม่เป็นซุ้มแบบเรือนยอดเหมือนซุ้มประตูพระอุโบสถและพระวิหาร ที่หน้าบันซุ้มประดับลวดลายไม้จําหลักลงรักปิดทอง พื้นประดับกระจก ลายพระบรมราชลัญจกรของรัชกาลที่ ๕ เป็นรูปพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีบนพานแว่นฟ้า ล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านขด บานประตูด้านนอกประดับทวารบาลแบบเซี่ยวกาง เป็นเทวดาที่ทรงเครื่องอย่างไทยและจีน คล้ายกับทวารบาล พระอุโบสถและพระวิหาร เพียงแต่ที่นี่เป็นงานเขียนสีอย่างจีน มีหนวดมีเครา ถือง้าว และยืนเหนือสิงโตแบบจีน ส่วนพื้นเป็นลายกระหนกก้านขด เต็มพื้นที่ เป็นการเขียนใหม่ตามแบบเดิมในคราวบูรณะ เมื่อ พ.ศ. ...