Wat Arun Ratchawararam

แสง และเงาทำให้เห็นระนาบต่างๆ ของงานสถาปัตยกรรมชัดเจนขึ้น Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มีแนวคิดและการวางผังการก่อสร้างโดยจำลองแบบมาจาก “ภูมิจักรวาล” องค์พระปรางค์ประธาน เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ หรือ สิเนรุราชบรรพต ซึ่งเป็นแกนกลาง หรือศูนย์กลางของจักรวาล เป็นที่สถิตของเทพเจ้า ประกอบด้วยสวรรค์ ๖ ชั้น รูปพรหม ๑๖ ชั้น และ อรูปพรม ๖ ชั้น ในสวรรค์ ๖ ชั้น ...