Narayana on Garuda, Phra Ubosot, Wat Mahathat

Narayana on Garuda, Pediment of Phra Ubosot, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันพระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram

The West Pedimant of Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตรงกลางเป็นซุ้มเรือนแก้วที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกับด้านทิศตะวันออกแต่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ด้านหลังผูกเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติ สุขในสัปดาห์ที่ ๕ มีพระยานาคมุจลินท์ (นาคปรก) ขึ้นมาแผ่พังพานเป็นที่ประทับ เบื้องล่างเป็น ภาพธรรมชาติอันงดงามของสระมุจลินท์ และที่หน้าบันชั้นลดภาพธรรมชาติ Information from: หนังสือวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Naga, the Royal Crematorium

นาคเศียรเดียวจัดวางซ้ายขวา ทั้ง ๔ ทิศ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Naga, the Royal Crematorium

ราวบันราวบันไดนาคชั้นที่ ๔ นาคจําแลง มีเจ็ดเศียรจัดวางซ้ายขวา พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Naga, the Royal Crematorium

ราวบันไดนาคชั้นที่ ๒ นาคสามเศียรจัดวางซ้ายขวา พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Naga, the Royal Crematorium

ราวบันไดนาคชั้นที่ ๓ นาคทรงเครื่องห้าเศียรจัดวางซ้ายขวา ทั้ง ๔ ทิศ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Garuda Holding Nagas, the Royal Barge Krut Hern Het

Garuda Holding 2 Nagas, the Royal Barge Krut Hern Het, National Museum of Royal Barges ครุฑบนเรือครุฑเหินเห็จ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี (Nikon D800 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8G ED + Adobe LightRoom Classic)