Phra Maha Mondop, Wat Traimit

Phra Maha Mondop, Wat Traimit | Architect: Arvuth Ngernchuglin ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

The Insignia of King Rama IX, Grand Palace

The Insignia of King Rama IX, Borom Ratchasathit Mahoran Throne Hall, Grand Palace พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข ๙” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น

Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมรูปพระพิเนก พระวรกายสีหงส์ดิน มีงาด้านขวา สวมเทริดยอดน้ําเต้าประดับกระจกสีน้ําเงิน พระหัตถ์ถือดอกบัวตูม และสังข์ ยืนข้างขวาราวบันไดนาค Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Deity, the Royal Crematorium

ประติมากรรมรูปเทวดานั่ง ทรงศิราภรณ์มงกุฏยอดน้ําเต้า ลืมพระเนตรมองตรงไปยังเบื้องหน้า อัญเชิญบังแทรก  Deity, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Khon Performance at the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

โขนเรื่องรามเกียรติ์ มหรสพสมโภชออกพระเมรุ ๐๙.๑๒.๒๕๖๐ พระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ The Khon masked drama was performed in front of Phra Thinang Songtham, or the Royal Merit-Making Pavilion, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej More photos: https://www.aeyphoto.com/People-Event-Lifestyle/The-Royal-Cremation-for-King-Rama-IX/Khon-at-the-Royal-Crematorium

Garuda, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมรูปครุฑ (Garuda) ครุฑแบบที่ ๒ ลักษณะท่ายืน สยายปีกเล็กน้อย มีใบหน้า มือ และขาอย่างพญานกอินทรี ร่างกายเป็นบุรุษ กํายํา สวมมงกุฎยอดรูปครุฑ ๔ หน้าอย่างหน้าพรหม ปลายยอดเป็นทรงดอกบัวตูม ปั้นลายขนนกประดับแทนผ้านุ่ง

Garuda, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมรูปครุฑ (Garuda) บริเวณข้างบันไดนาค ๕ เศียร ในชั้นชาลาที่ ๒ ทั้ง ๔ ทิศ ประดับประติมากรรมรูปครุฑยืน ๒ แบบ อยู่คู่ซ้ายขวาจํานวน ๖ รูป ในทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออก ครุฑยืนทั้ง ๒ แบบมีลักษณะร่างกายกึ่งนกอินทรีและมนุษย์ มีร่างกายสีแดงแสดงพละกําลังครุฑแบบที่ ๑ ครุฑพนม ก้าวขาขวาไปเบื้องหน้า ปีกหุบเล็กน้อยไว้เบื้องหลัง ใบหน้า จงอยปาก ขา และแขน ลักษณะอย่างนกอินทรี มีร่างกายกํายําอย่างมนุษย์ผู้ชาย ผิวกายสีแดงเข้มอย่างในครุฑพระราชลัญจกร นุ่งผ้าภูษาโจงเขียนสีลายอย่างผ้าโบราณแตกต่างกันทั้ง ๓ ...

Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมรูปพระพินาย พระวรกายสีทองแดง มีงาด้านซ้าย สวมเทริดยอดน้ําเต้าประดับกระจกสีชมพูอ่อน พระหัตถ์ถือขออังกุศะ (ขอ) และเชือกบาศ ยืนข้างซ้ายราวบันไดนาค พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Deity, the Royal Crematorium

ประติมากรรมรูปเทวดานั่ง ทรงศิราภรณ์มงกุฏยอดชัย พระเนตรมองลงเบื้องล่างอัญเชิญพุ่ม  Deity, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Deity, the Royal Crematorium

ประติมากรรมรูปเทวดายืน ทรงศิราภรณ์มงกุฎยอดชัย ยืนอัญเชิญฉัตร  Deity, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Lord Virupakka the guardian of the West

ท้าววิรูปักษ์ เทพผู้ดูแลประจําทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ปกครองเหล่านาค กายสีขาวเรืองรอง สอดคล้อง กับสีพัสตราภรณ์ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฏยอดพญานาคสามเศียร สวมสังวาลและพาหุรัดรูปพญานาค มีธนูเป็นอาวุธ (Lord Virupakka the guardian of the West, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

Lord Vessavana the guardian of the North

ท้าวเวสสุวัณ เทพผู้ดูแลประจําในทิศอุดรหรือทิศเหนือ ปกครองหมู่ยักษ์ กายสีทอง มือขวาถือกระบอง ประดับยอดด้วยดวงแก้ว มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ท้าวกุเวร พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Lord Vessavana the guardian of the North, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

Naga, the Royal Crematorium

นาคเศียรเดียวจัดวางซ้ายขวา ทั้ง ๔ ทิศ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Naga, the Royal Crematorium

ราวบันราวบันไดนาคชั้นที่ ๔ นาคจําแลง มีเจ็ดเศียรจัดวางซ้ายขวา พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Lord Virulhaka the guardian of the South

ท้าววิรุทก เทพผู้ดูแลรักษาทิศทักษิณหรือทิศใต้ กายมีสีขาบหรือน้ําเงินเข้ม ใบหน้าแบบยักษ์หน้ามนุษย์ ด้วยเพราะเป็นผู้ปกครองหมู่กุมภัณฑ์ มือขวาถือหอกเป็นอาวุธ (Lord Virulhaka the guardian of the South, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

Lord Dhatarattha the guardian of the East

ท้าวธตรฐ เทพผู้ดูแลปกครองเหล่าคนธรรพ์ และปกปักรักษาทิศบูรพาหรือตะวันออก ประติมากรรมแสดงลักษณะอย่างเทพบุตรรูปร่างงดงาม สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฏยอดน้ําเต้า ผิวกายสีเนื้ออย่างมนุษย์ มือซ้ายถือพิณ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Lord Dhatarattha the guardian of the East, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

Naga, the Royal Crematorium

ราวบันไดนาคชั้นที่ ๒ นาคสามเศียรจัดวางซ้ายขวา พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Naga, the Royal Crematorium

ราวบันไดนาคชั้นที่ ๓ นาคทรงเครื่องห้าเศียรจัดวางซ้ายขวา ทั้ง ๔ ทิศ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Garuda, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมครุฑประดับหัวเสาลักษณะอย่างครุฑยุดนาค (Garuda, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej) มีด้วยกัน ๒ ขนาดในรูปลักษณะใกล้เคียงกัน ประติมากรรมรูปครุฑหัวเสานี้เป็นส่วนประกอบของเสาตั้งฉัตรโลหะ ฉลุลาย ๕ ชั้น และส่วนปลายปากพญานาคติดตั้งโคมไฟประดับพระเมรุมาศ ลักษณะรูปครุฑ ยุดนาค ๓ เศียร ทรงเครื่อง สวมมงกุฎยอดชัย ใส่กรองศอ ทับทรวง รัดอก นุ่งผ้ารัสพัสตร์ สะอึ้ง และสุวรรณกระถอบครบครัน ปีกสยาย สองมือจับปลายหางนาคสูงเหนือศีรษะ หันหน้าเข้าสู่พระเมรุมาศ

Manohra, the Royal ballet, composed by the late King Bhumibol Adulyadej

Manohra, the Royal ballet, composed by the late King Bhumibol Adulyadej at his Royal Cremation ซ้อมใหญ่ และเบื้องหลังการแสดงบัลเล่ต์มโนราห์ พระราชนิพนธ์ในแสดงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหรสพสมโภชงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (Nikon D800 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Bhumibol Bridge and Chao Phraya River

An Evening at the Bhumibol Bridge and Chao Phraya River view from The Pano Condominium ช่วงเย็นที่สะพานภูมิพล และแม่น้ำเจ้าพระยา (Nikon D800 + NIKKOR 14–24 mm. f/2.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Chitralada Royal Villa

Lighting at the Chitralada Palace or the Chitralada Royal Villa celebrating His Majesty the King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX)’s Birthday วันที่ ๖ ธันวาคม สวนจิตรลดา ในพระราชวังดุสิต

King Bhumibol Adulyadej’s Birthday in 2012

Fireworks over the old area of Bangkok on the King Bhumibol Adulyadej’s Birthday in 2012, taken from Phu KhaoThong, Wat Saket พลุในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายจากถูเขาทอง ปี ๒๕๕๕