Chinese style guardians, Wat Bowonniwet

Wooden door with Chinese style guardians, Wat Bowonniwet ประตูไม้จำหลักรูปอารักษ์คู่ รูปเซี่ยวกาง ซุ้มประตูเซี่ยวกาง วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

Statue of Saeng Arthit, Wat Phra Chettuphon

Statue of Saeng Arthit, Wat Phra Chettuphon (Wat Pho) ประติมากรรมรูปยักษ์ แสงอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram

The West Pedimant of Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram หน้าบันด้านทิศตะวันตก พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตรงกลางเป็นซุ้มเรือนแก้วที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเช่นเดียวกับด้านทิศตะวันออกแต่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ด้านหลังผูกเป็นเหตุการณ์พุทธประวัติ เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติ สุขในสัปดาห์ที่ ๕ มีพระยานาคมุจลินท์ (นาคปรก) ขึ้นมาแผ่พังพานเป็นที่ประทับ เบื้องล่างเป็น ภาพธรรมชาติอันงดงามของสระมุจลินท์ และที่หน้าบันชั้นลดภาพธรรมชาติ Information from: หนังสือวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sahassadeja Demon

Sahassadeja Demon, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), Grand Palace สหัสสเดชะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง

Lord Virupakka the guardian of the West

ท้าววิรูปักษ์ เทพผู้ดูแลประจําทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ปกครองเหล่านาค กายสีขาวเรืองรอง สอดคล้อง กับสีพัสตราภรณ์ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฏยอดพญานาคสามเศียร สวมสังวาลและพาหุรัดรูปพญานาค มีธนูเป็นอาวุธ (Lord Virupakka the guardian of the West, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

Lord Vessavana the guardian of the North

ท้าวเวสสุวัณ เทพผู้ดูแลประจําในทิศอุดรหรือทิศเหนือ ปกครองหมู่ยักษ์ กายสีทอง มือขวาถือกระบอง ประดับยอดด้วยดวงแก้ว มีชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น ท้าวกุเวร พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Lord Vessavana the guardian of the North, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

Lord Virulhaka the guardian of the South

ท้าววิรุทก เทพผู้ดูแลรักษาทิศทักษิณหรือทิศใต้ กายมีสีขาบหรือน้ําเงินเข้ม ใบหน้าแบบยักษ์หน้ามนุษย์ ด้วยเพราะเป็นผู้ปกครองหมู่กุมภัณฑ์ มือขวาถือหอกเป็นอาวุธ (Lord Virulhaka the guardian of the South, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

Lord Dhatarattha the guardian of the East

ท้าวธตรฐ เทพผู้ดูแลปกครองเหล่าคนธรรพ์ และปกปักรักษาทิศบูรพาหรือตะวันออก ประติมากรรมแสดงลักษณะอย่างเทพบุตรรูปร่างงดงาม สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฏยอดน้ําเต้า ผิวกายสีเนื้ออย่างมนุษย์ มือซ้ายถือพิณ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Lord Dhatarattha the guardian of the East, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)