Wat Prayurawongsawas

Wat Prayurawongsawas จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

Mural Painting, Phra Ubosot, Wat Suthat Thepwararam

Mural Painting, Phra Ubosot, Wat Suthat Thepwararam จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันออก เบื้องหน้าพระประธาน พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เรื่องพระพุทธประวัติ ตอนมารผจญและทรงชนะมาร จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ หรือประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว Nikon D850 | 70-200mm f/2.8 at 105mm | ISO 200 | f/4.5 | 1/300sec | ...

Phra Summa Buddha Panni, Wat Rachathiwat

The Insignia of King Rama I – V and Phra Summa Buddha Panni, Phra Ubosot, Wat Rachathiwat พระราชลัญจกรในหลวงรัชกาลที่ ๑ ถึง ๕ และพระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร Nikon D850 | 70-200mm f/2.8 at 75mm | ISO 200 ...