The East Pediment of Bovornwong Belfry, Wat Benchamabophit

The Royal Emblem of the Prince of the Front Palace, Portraying Lord Narayana and a Gun on the East Pediment of Bovornwong Belfry, Wat Benchamabophit, Bangkok พระนารายณ์ทรงปืน (ตราประจำตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล) หน้าบันทิศตะวันออก หอระฆังบวรวงศ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Belfry, Wat Phra Kaew

Belfry, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), Grand Palace หอระฆัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระบรมมหาราชวัง หอระฆังนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่๑ ส่วนองค์ระฆัง เป็นวัสดุสำริด ขุดพบที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เมื่อคราวบูรณะปฏิสังขรณ์​วัดบางว้าใหญ่ในสมัยรัชกาลที่​ ๑ ได้ขุดพบระฆังที่มีเสียงไพเราะยิ่งนัก​ พระบาทสมเด็จ​พระ​พุทธ​ยอดฟ้าจุฬา​โลก​มหาราช​ทรงขอระฆังนี้ไปไว้ที่วัดพระศรีรัตน​ศาสดา​ราม​ และทรงสร้างระฆัง​ ๕ ลูกเพื่อผาติกรรม​ ซึ่งยังปรากฏ​อยู่​ทุกวันนี้​ และทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดบางว้าใหญ่เป็นวัดระฆัง​โฆสิตา​ราม ระฆัง​จากวัดระฆัง​ ซึ่งมาเป็นระฆังของวัดพระแก้วนี้​ แขวนไว้ในหอระฆังทรงบุษบก​ หอระฆังที่ปรากฏในปัจจุบันได้รับการซ่อมแปลงแก้ไขรูปทรงและประดับกระเบื้องเคลือบตลอดทั้งองค์เมื่อครั้งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่ ๓ ...