Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit

Wat Ratchabophit วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒

Nikon D850 | 19mm f/4.0 | ISO 200 | f/7.1 | 1/400sec | Lightroom Classic

more photos of Wat Ratchabophit: https://aeydotme.smugmug.com/Buddhist-Temples/Wat-Ratchabophit