Phra Buddha Sihing, National Museum Bangkok

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

Nikon D850 | 24-70mm f/2.8 at 48mm | ISO 64 | f/9 | 2.0sec | Lightroom Classic