Khon at the National Museum Bangkok

Khon at the National Museum Bangkok รายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ ครั้งที่ ๒ “นาฏกรรมสุขศรี สุนทรีย์พรปีใหม่” โดยแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด สุครีพสุริโยโอรส ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

More photos: https://aeydotme.smugmug.com/Performance/651225Khon-at-the-National-Museum/