Khon at the National Museum Bangkok

Khon at the National Museum Bangkok รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดกุเวรอาธรรม์อาฆาต สังคีตศาลา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ