The White Buddha, Wat Thepthidaram

Phra Buddha Thewa Wirat (The White Buddha), Wat Thepthidaram พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวัง เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนผสมสุโขทัย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร จำหลักด้วยศิลายวงสีขาวบริสุทธิ์ พระเพลากว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๑๙ นิ้ว หนา ๘ นิ้ว พระอังสา (ไหล่) ๙ นิ้ว ...

Phra Vihara, Wat Thepthidaram

Phra Vihara, Wat Thepthidaram พระประธาน ในพระวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปหล่อ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๗๕ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บนอาสนะที่มีฐานหน้ากระดานแบบฐานสิงห์ มีบัวหงายซ้อนกัน ๕ ชั้น เบื้องหน้าด้านขวา และด้านซ้ายของพระประธาน มีพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามญาติอยู่ข้างละ ๑ องค์ ปักฉัตรทองปรุ ๕ ชั้น (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ...