Lakshmana on Hanuman, Wat Chana Songkhram

Lakshmana on Hanuman, Wat Chana Songkhram พระลักษมณ์ทรงหนุมาน สัญลักษณ์ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Wat Chana Songkhram

Narayana on Garuda & Thepphanom, Wat Chana Songkhram Ratchaworamahawiharn พระนารายณ์ทรงครุฑและเทพพนม วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร