Sala Karnparien, Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) (Interior)

Sala Karnparien, Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) พระพุทธศาสดา มหากรุณาทิคุณ สุนธรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)