The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Traimit

The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Traimit พระสุโขทัยไตรมิตร หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปทองคำ ที่ได้รับการบันทึกลงในหนังสือกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ด ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หล่อโลหะปิดทอง ที่มีส่วนผสมของทองคำสูงมาก เรียกว่าทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขา จากฐานองค์พระขึ้นไปเนื้อทองบริสุทธิ์ ๔๐ % พระพักตร์มีเนื้อทอง ๘๐ % ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ ๙๙.๙๙ % ตัวองค์พระสูง ๗ ศอก ...

Wat Mahannapharam Worawiharn

Wat Mahannapharam Worawiharn วัดมหรรณพารามวรวิหาร หลวงพ่อพระร่วงทองคำ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหรรณพารามวรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ องค์พระเป็นโลหะทองคำ (60 เปอร์เซนต์) มีรอยต่อ 9 แห่ง โดยมีหมุดเป็นเครื่องเชื่อมรอยต่อ ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงความเจริญก้าวหน้า เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามมากองค์หนึ่งในประเทศไทย More photos: https://www.aeyphoto.com/Buddhist-Temples/Wat-Mahannapharam

The Golden Buddha, Wat Hong

The Golden Buddha, Wat Hong หลวงพ่อทองคำหรือหลวงพ่อสุข พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร