Naga, the Royal Crematorium

ราวบันไดนาคชั้นที่ ๓ นาคทรงเครื่องห้าเศียรจัดวางซ้ายขวา ทั้ง ๔ ทิศ พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Naga, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej