Nang Yai, Wat Khanon, Ratchaburi

Nang Yai, Wat Khanon, Ratchaburi การแสดงหนังใหญ่ไฟกะลา กับการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พรหมมาศ” (หนุมานหักคอช้างเอราวัณ) วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานกลางแจ้งหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่ ๑๓ “ชมหนังใหญ่ แต่งไทย ไปตลาดด่านขนอน”