Phra Maha Mondop, Wat Trimitr

Phra Maha Mondop, Wat Trimitr ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร