Mother of Pearl Inlay Door, Wat Ratchabophit

Mother of Pearl Inlay of the Royal Decoration on the Doors of Phra Ubosot, Wat Ratchabophit งานประดับมุกประดับลวดลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่งจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๕ ตระกูล เรียงจากบนลงล่าง ได้แก่ นพรัตนราชวราภรณ์ มหาจักรีบรมวงศ์ ปฐมจุลจอมเกล้า มหาวราภรณ์ และมหาสุราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละอันประกอบด้วยสายสะพาย ดวงตรา ดาราและสิ่งที่พิเศษคือ มีสายสร้อยสังวาลย์วางทาบลงบนสายสะพาย

เฉพาะบานประตูพระอุโบสถด้านหน้า เหนือเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ มีภาพพรหมจตุรพักตร์ และมีภาพเรียงเป็นคู่ๆใต้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามลำดับดังนี้ ภาพเทพนม เทพธิดาฟ้อนกินนรรำ หนุมานเหาะ และอินทรชิตเหาะ บริเวณอกเลาเป็นลวดลายพระปรมาภิไธยย่อ จปร

Information from: หนังสือนำชม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร