Garuda Holding Nagas

Garuda Holding Nagas, Dusit Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace คันทวยรองรับปราสาทเป็นไม้จำหลักรูปครุฑยุดนาค และหางหงส์แบบนาคเบือน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง