Vihara Phra Sasada, Wat Bowonniwet

Vihara Phra Sasada, Wat Bowonniwet วิหารพระศาสดา ลวดลายหน้าบันเป็นปูนปั้นรูปดอกพุดตาน ตรงกลางเป็นรูปพระมหามงกุฎประดิษฐานบนพาน มีฉัตร ๒ ข้าง ซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่ ๔ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร