Thai Heritage Conservation Week 2022

การแสดงโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร งานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ๒-๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร The annual Thai Heritage Conservation Week event, April 2-8, 2022 at the National Museum Bangkok

All about Khon

All about Khon, Arts of the Kingdom Museum อาคารเรียน​-รู้-เรื่อง-โขน พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา More photos: https://www.aeyphoto.com/City-Country/Ayutthaya/All-about-Khon/

Khon at the National Museum Bangkok

Khon at the National Museum Bangkok การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดกุมภัณฑ์นุราชพ้นสาปปราบวายุภักษ์ รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Adornment of Khon Exhibition

นิทรรศการ วิจิตราภรณ์ และประณีตศิลป์แห่งโขน (Adornment of Khon Exhibition) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ฤาษวีาลมีกิ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านวรรณกรรม ฤาษีวาลมีกิ (Valmiki) มีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธกาล (หรือประมาณสี่ถึงห้าร้อยปีก่อนคริสตกาล) เป็นผู้รจนาเรื่องรามายาณะ โดยแต่งเป็นโศลกภาษาสันสกฤต จำนวน ๒๔,๐๐๐ โศลก โดยแบ่งเป็น ๗ ภาค (กาณฑ์ หรือกัณฑ์) ซึ่งมหากาพย์รามายณะนี้เองที่เป็นวรรณกรรมต้นเค้าบางส่วนของเรื่องรามเกียรติ์ของไทย หัวโขนนี้ สมมุติสร้างขึ้นให้เป็นฤาษีหนุ่มหน้าสีม่วงแทนสีกายของพระนารายณ์ ...

Khon at the National Museum Bangkok

Khon at the National Museum Bangkok รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดกุเวรอาธรรม์อาฆาต สังคีตศาลา พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

Khon, National Museum Bangkok

Khon in the story of Ramayana, National Museum Bangkok โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร More photos: https://www.aeyphoto.com/People-Event-Lifestyle/Khon-Thai-Performance/641226-Khon-in-the-story-of-Ramayana/

The Golden Face Ravana

The Golden Face Ravana, Praphat Phiphittaphan Building, National Museum Bangkok ทศกัณฐ์หน้าทอง อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Builiding a Bridge to Lanka

The 64th Music for the People Festival on March 7, 2021 at the National Museum Bangkok. The closing show started with “Vanara Damnoen” (The Monkeys’ March), choreographed by the National Artist Prasit Pinkaew, followed by ...

Honor of Rama

Honor of Rama: The Perfect Embodiment of the Ten Virtues of Kings The Music for the People Festival resumes today (February 13, 2021) after a few weeks’ Covid-induced hiatus. The long-running live performance fest, now ...

Khon Mask Exhibition, The Queen’s Gallery

Khon Mask Exhibition, The Queen’s Gallery นิทรรศการ “หัวโขนชั้นครู” โดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Ravana & Sita

Ravana & Sita ประติมากรรม ตอน ทศกัณฑ์ลักนางสีดา และนกสดายุ เข้าขัดขวาง แกะด้วยไม้ระกำ ฝีมือพระเทพรจนา (สิน ปฏิมากร) ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชา ด้านหน้าพระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม information

The Fight of Rama and Thotsakan

The Fight of Rama and Thotsakan (Ravana), Khon Performance (Thai Pantomime) in the Story of Ramayana, the 150th Anniversary of Wat Ratchabophit การต่อสู้ของพระรามและทศกัณฐ์ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด รามาวตาร (นารายณ์ปราบนนทุก สีดาหาย ถวายพล พระรามข้ามสมุทร) โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ...

The Root of Thai Art from Century to Century Exhibition

Miniaturised Marionettes in the Thotsakan (Ravana) wooed Princess Sita, Artist: Pattarachai Saengdokmai The Root of Thai Art from Century to Century Exhibition, Bangkok Art and Culture Centre (BACC) หุ่นละครเล็กย่อส่วน ตอน ทศกัณฐ์ลงสวนเกี้ยวนางสีดา ศิลปิน ภัทรชัย แสงดอกไม้ นิทรรศการ ...

KHON – Wat Makut

โขนกรมศิลป์ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงโขนเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีการสถาปนาวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถ.กรุงเกษม เขตบางขุนพรหม กทม. วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. แสดงตอน “นิ้วเพชร” “ลักสีดา” “หนุมานถวายพล” “ยกรบ” และ “พระรามครองเมือง”

Miniature Scene of Ramayana

The Miniature Deoicting a Scene of Ramayana (Ramakien) Epic, Rattanakosin Art, 1880 CE, Collection of National Museum Bangkok, used in the Royal Crematoriun Ceremony of Queen Sunandakumariratana and her Daughter of King Rama V in ...

Khon Performance at the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

โขนเรื่องรามเกียรติ์ มหรสพสมโภชออกพระเมรุ ๐๙.๑๒.๒๕๖๐ พระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ The Khon masked drama was performed in front of Phra Thinang Songtham, or the Royal Merit-Making Pavilion, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej More photos: https://www.aeyphoto.com/People-Event-Lifestyle/The-Royal-Cremation-for-King-Rama-IX/Khon-at-the-Royal-Crematorium

Khon at The National Theatre

Hanuman, Khon, Ramayana at The National Theatre by Bundit Pattanasilpa Institute: the Adventures of Hanuman, Angad, Jambhuvan and the 18 Coronets on their Mission to Find the Way to Lanka and the First Battle between ...

The Three Demon Armies

Ravana (Tosakan), King of the Demons of Lanka, Khon, Ramayana, the Episode of “The Three Demon Armies” at the National Theater, Bangkok ราวณะ (ทศกัณฐ์) แห่งกรุงลงกา โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสงครามสามอสุรา โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพ โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร