Narayana on Garuda, Wat Ratchabophit

Narayana on Garuda, Wat Ratchabophit พระนารายณ์ทรงครุฑ พระวิหารทิศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Royal Barge Narai Song Suban – H.M. King Rama IX

Royal Barge Narai Song Suban – H.M. King Rama IX, the Rehearsal for the Royal Barge Procession 21 10 2019 เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ การซ้อมกำลังพลฝีพาย และเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค ๒๑ ๑๐ ๒๕๖๒

Narai on Garuda and Indra God on Erawan Elephant

Narai on Garuda and Indra God on Erawan Elephant (Airavata) in the Roofed Niche of the Main Prang of Wat Arun Ratchawararam พระนารายณ์ ครุฑ และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประทับในซุ้มจระนำ (ซุ้มคูหา) ของเรือนธาตุ พระปรางค์ประธาน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm ...

Narayanas on Garuda, Wat Benchamabophit

Narayana on Garuda, Wat Benchamabophit พระนารายณ์ทรงครุฑ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narai on Garuda, Wat Saket

Narai on Garuda on the east Pediment of Phra Ubosot, Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan พระนารายณ์ทรงคุฑบนหน้าบันด้านทิศตะวันออกพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Wat Chana Songkhram

Narayana on Garuda & Thepphanom, Wat Chana Songkhram Ratchaworamahawiharn พระนารายณ์ทรงครุฑและเทพพนม วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

Narayana, Scene of the Churning of the Milk Ocean

Narayana (Narai or Vishnu), Scene of the Churning of the Milk Ocean, Suvarnabhumi International Airport พระนารายณ์ (พระวิษณุ) เทวตํานานกวนเกษียรสมุทร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ” อธิบายประติมากรรมเทวตํานานการกวนเกษียรสมุทร ที่สนามบินสุวรรณภูมิไว้ เลยค้นรูปเก่าๆที่ผมเคยถ่ายไว้มาโพส องค์ประกอบที่สําคัญ คือ รูปพระนารายณ์ยืนประทับบนมันทรคีรี มีกูรมาวตาร (พระนารายณ์อวตาร) เป็นเต่าหนุนใต้ภูเขา ด้านซ้ายเหล่าอสูรยืนท่าออกแรงกําลังฉุดชักนาคด้านเศียรของพญาวาสุกรี ส่วนเทวดาชักด้านหาง ยืนหันหน้าเข้าตรงกลาง จํานวนอสูร มี ...

Narai and Garuda, Wat Suwannaram

Narai and Garuda on the North Pediment of Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระนารายณ์ทรงครุฑ บนหน้าบันด้านทิศเหนือ พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Narayana on Garuda, Wat Phra Kaew

Narai (Narayana or Vishnu) on Garuda holding 2 Nagas on the east pediment of Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew) พระนารายณ์ทรงครุฑ หน้าบันด้านทิศตะวันออก พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (Nikon D800 + NIKKOR 200-500 mm ...

Narai on Garuda, Wat Ratchaburana

Narai on Garuda, Wat Ratchaburana Ratchaworawihan (Wat Liap) พระนารายณ์ทรงครุฑ วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) (Nikon D800 + NIKKOR 70-200mm f/2.8 VR + Adobe LightRoom Classic)