Lord Virupakka the guardian of the West

ท้าววิรูปักษ์ เทพผู้ดูแลประจําทิศประจิมหรือทิศตะวันตก ปกครองเหล่านาค กายสีขาวเรืองรอง สอดคล้อง กับสีพัสตราภรณ์ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฏยอดพญานาคสามเศียร สวมสังวาลและพาหุรัดรูปพญานาค มีธนูเป็นอาวุธ (Lord Virupakka the guardian of the West, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej)