Issaravinitchai Royal Hall, Nationnal Museum Bangkok

Issaravinitchai Royal Hall, Nationnal Museum Bangkok พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พระแท่นราชบัลลังก์บวรเศวตฉัตรเป็นพระแท่นไม่มีเครื่องยอด ทำด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกสี ฐานสิงห์และฐานเชิงบาตรซ้อน ๒ ชั้น หน้ากระดานฐานสิงห์ชั้นล่างปิดทองทึบ จำหลักลายที่ปากสิงห์ นมสิงห์ กาบเท้าสิงห์ และบัวหลังสิงห์สลักลายบัวหลังเจียด ที่ฐานเชิงบาตรชั้นล่างประดับรูปครุฑพนม ๓๑ ตัว ชั้นบนประดับรูปเทพนม ๓๒ ตัว หน้ากระดานฐานเชิงบาตรแต่ละชั้น ตลอดจนถึงพนักพระแท่น ประดับด้วยไม้ปิดทองประดับกระจกแกะลายลอย รองซับด้วยแผ่นกระจก เป็นลายกนกใบเทศ ท้องไม้ประดับกระจกลายลูกขนาบ คือ ลายประกับด้วยลายริ้วขนาบ ๒ ข้าง ...

Issaravinitchai Royal Hall

Issaravinitchai Royal Hall, Nationnal Museum Bangkok พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Issara Winitchai Throne Hall, National Museum Bangkok

Thep Phanom, Issaravinitchai Royal Hall, Phra Wiman, National Museum Bangkok เทพนมประทับบนฐานบัวแกมช่อกระหนกเปลว พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย หมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)