Garuda, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมครุฑประดับหัวเสาลักษณะอย่างครุฑยุดนาค (Garuda, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej) มีด้วยกัน ๒ ขนาดในรูปลักษณะใกล้เคียงกัน ประติมากรรมรูปครุฑหัวเสานี้เป็นส่วนประกอบของเสาตั้งฉัตรโลหะ ฉลุลาย ๕ ชั้น และส่วนปลายปากพญานาคติดตั้งโคมไฟประดับพระเมรุมาศ ลักษณะรูปครุฑ ยุดนาค ๓ เศียร ทรงเครื่อง สวมมงกุฎยอดชัย ใส่กรองศอ ทับทรวง รัดอก นุ่งผ้ารัสพัสตร์ สะอึ้ง และสุวรรณกระถอบครบครัน ปีกสยาย สองมือจับปลายหางนาคสูงเหนือศีรษะ หันหน้าเข้าสู่พระเมรุมาศ