Phra Buddha Narumon Thamopas & Phra Nirantarai, Wat Niwet Thammaprawat

Phra Buddha Narumon Thamopas & Phra Nirantarai, Phra Ubosot, Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa-In, Ayutthaya พระพุทธนฤมลธรรโมภาส และพระนิรันตราย พระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Wat Bophit Phimuk

State Emblem of the Kingdom of Siam in the Reign of King Rama V, Wat Bophit Phimuk ตราแผ่นดินของประเทศสยาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

Garuda Holding Siamese Bugle

Garuda Holding Siamese Bugle in Art Deco Style at the Grand Postal Building, Bang Rak design by Silpa Bhirasri ครุฑยุดแตรงอน อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Nikon D850 + NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR ...

Ministry of Interior

Ministry of Interior พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

Seng Heng Lee Gold Smith, Yaowarat

Sri Muang Cinema & Seng Heng Lee Gold Smith โรงภาพยนตร์ศรีเมือง หรือโรงภาพยนตร์นิวแหลมทอง และห้างขายทองเซ่งเฮงหลีตรามงกุฎ

The House on Sathorn

The House on Sathorn, W Bangkok Hotel. This is a selection from my architectural photography for the ASA Conservation Award 2020 by The Association of Siamese Architects under Royal Patronage สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

Old Shop House of Bangkok

Old Shop House of Bangkok view from Grand China Hotel ห้องแถวเก่า ซอยเลื่อนฤทธิ์ สำเพ็ง ถนนเยาวราช More photos from Grand China Hotel Bangkok: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/VIEWPOINT/Grand-China-Hotel-Bangkok/

1905 Heritage Corner

1905 Heritage Corner, this is a selection from my architectural photography for the ASA Conservation Award 2020 by The Association of Siamese Architects under Royal Patronage สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

Saint Gabriel’s College

Saint Gabriel’s College โรงเรียนเซนต์คาเบรียล This is a selection from my architectural photography for the ASA Conservation Award 2020 by The Association of Siamese Architects under Royal Patronage สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

Stained Glass of King Chulalongkorn

Stained Glass of King Chulalongkorn, Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa-In, Ayutthaya พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสี เหนือประตูพระอุโบสถด้านทิศเหนือ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

Wat Niwet Thammaprawat

Phra Ubosot, Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa-In, Ayutthaya พระอินทร์เป่าสังข์ และเบญจสีขรเทวบุตรดีดพิณ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้หล่อใหม่ด้วยทองเหลืองปิดทองประดับกระจก ขึ้นตั้งบนซุ้มประตูพระอุโบสถวัดนิเวศนธรรมประวัติ เปลี่ยนรูปซึ่งทำด้วยปูนซึ่งตั้งอยู่แต่ก่อนจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว information

Phra Ubosot, Wat Niwet Thammaprawat

Phra Ubosot, Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa-In, Ayutthaya พระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Phra Rup Bridge, Wat Benchamabophit

Phra Rup Bridge (King Rama V or King Chulalongkorn), 1 of the 3 Canal Bridges Separate the Buddha Quarter from the Monks’ Living Quarters, Wat Benchamabophit, Bangkok สะพานพระรูป ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ๑ ใน ๓ สะพานข้ามคลองที่กั้นแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Ananta Samakom Throne Hall, Dusit Palace

Ananta Samakom Throne Hall & King Rama V Monument, Dusit Palace พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต เดิมเป็นชื่อของพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาได้ทรุดโทรมจึงได้รื้อเสีย ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นองค์หนึ่ง ในปีพ.ศ. ๒๔๕๑ สำหรับใช้เป็นท้องพระโรงที่พระราชวังดุสิตแห่งนี้ พระราชทานนามว่า พระที่นั่งอนันตสมาคม โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนิกชาวอิตาลีนามว่า มาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) เป็นผู้ออกแบบ เจ้าพระยายมราช ...

Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace

Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เป็นพระที่นั่งแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นายสถาปนิกชาวอังกฤษจากสิงคโปร์ ชื่อ มิสเตอร์ จอนห์ คลูนิช ทำหน้าที่เป็นนายช่างออกแบบถวายตามพระราชดำริ โดยสร้างตามแบบอย่างศิลปกรรมตะวันตกมีหลังคาทรงโดม ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ กราบบังคมทูลว่า ควรยกยอดพระที่นั่งเป็นแบบปราสาทเห็นจะเหมาะสม เพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการสร้างพระที่นั่งปราสาทเรียงกัน ๓ องค์ คือ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท และพระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์ ในกรุงรัตนโกสินทร์มีการสร้างอยู่แล้ว ๒ องค์ คือ หมู่พระมหามณเฑียรเปรียบได้กับพระที่นั่งวิหารสมเด็จ ...

Cherd Viriyapanich’s Residence

Cherd Viriyapanich’s Residence, Phra Sumen Road บ้านคุณเชิด วิริยะพานิช ถนนพระสุเมรุ More photos: https://www.aeyphoto.com/Traditional-Bangkok/Cherd-Viriyapanichs-Residence/

National Museum of Nature and Science, Tokyo

National Museum of Nature and Science, Tokyo พิพิธภัณฑ์ในโตเกียว แถวๆ Ueno มีจุดเด่นที่อาคารเก่าที่ดูแลรักษาอย่างดี lighting สวยงาม จัดแสดงเรียบง่าย ไม่มีเทคนิคหวือหวามากมาย ของที่จัดแสดงเป็นยุคที่ทำจากไม้ โลหะ ทองเหลือง มีโครงกระดูกและสัตว์สตาฟ ดูแล้วนึกถึงหนังอย่าง Night at the Museum หรือ the Davinci Code

Edo-Tokyo Museum

Edo-Tokyo Museum, Tokyo, Japan พิพิธภัณฑ์ที่มี model จำลองส่วนต่างๆของโตเกียว ทั้งขนาดจิ๋วให้เห็นภาพรวม ขนาดกลางมี detail เยอะขึ้น จัดแสดงประกอบกับ media และการใช้ lighting ช่วยเล่าเรื่อง เดินดูมาเรื่อยๆ จะมาอยู่ในขนาดเท่าจริง มีของเก่าจริง แสดงอยู่จริงๆ น่าตื่นเต้นดี ได้เห็นภาพ Ginza ว่าสมัยสัก 100 ปีที่แล้วก็อารมณ์เดียวกับ ฮ่องกง เซียงไฮ้ที่รับอิทธิพลฝรังเข้ามา ขณะเดียวกันก็ยังมีอาคาร บ้านเรือน และรูปแบบการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ด้วย พิพิธภัณฑ์เน้นที่บรรยากาศ บ้านเมือง สถาปัตยกรรม และการใช้ชีวิตของคน ...

Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระพุทธรูปประธานในพระวิหาร มีพระนามว่า พระพุทธประทีปวโรทัย เบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธอังคีรสจําลอง พระนามพระพุทธอังคีรศน้อย และมีการถวายสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธรูปทั้งสององค์เป็นฉัตรที่เคย กางกั้นพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงยกฉัตร เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ พระพุทธประทีปวโรทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบเหนือฐานบัวที่มีลายกลีบบัวและเกสรบัว หน้าตักกว้าง ๓๑ นิ้ว คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่หลวงประจงราชกิจ (ทัพ พุ่มพวงเพชร) และ ...

Museum Phuket

Museum Phuket, Phuket Old Town มิวเซียมภูเก็ต ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

Parusakawan Palace

Royal Thai Police Museum, Parusakawan Palace พระตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ

Siam Commercial Bank (SCB), Talat Noi Branch

Architectural Details of the West Facade of Siam Commercial Bank (SCB), Talat Noi Branch ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Ananta Samakhom Throne Hall, Dusit Palace

Ananta Samakhom Throne Hall and Raun Yod Borom Mangla Nusorani Royal Pavilion, Dusit Palace view from Dusit Zoo พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต และเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ถ่ายจากสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)

Madonna of the Rosary and Infant Jesus

Our Lady of the Rosary (Madonna of the Rosary) and Infant Jesus, Holy Rosary Church or Wat Kalawar, Samphanthawong District, Bangkok แม่พระแห่งลูกประคำ วัดกาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ

Emblem of Siam & Chakri Dynasty

State Emblem in the Reign of King Rama V and the Emblem of Chakri Dynasty on the North Pediment of Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace, Bangkok ตราแผ่านดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ และตราราชวงศ์จักรี หน้าบันด้านทิศเหนือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Saint Louis Marie De Montfort’s Church

Saint Louis Marie De Montfort’s Church, Assumption University of Thailand (ABAC), Suvarnabhumi Campus วัดนักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (Nikon D800 + PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED + Adobe LightRoom Classic)