Edo-Tokyo Museum

Edo-Tokyo Museum, Tokyo, Japan พิพิธภัณฑ์ที่มี model จำลองส่วนต่างๆของโตเกียว ทั้งขนาดจิ๋วให้เห็นภาพรวม ขนาดกลางมี detail เยอะขึ้น จัดแสดงประกอบกับ media และการใช้ lighting ช่วยเล่าเรื่อง เดินดูมาเรื่อยๆ จะมาอยู่ในขนาดเท่าจริง มีของเก่าจริง แสดงอยู่จริงๆ น่าตื่นเต้นดี ได้เห็นภาพ Ginza ว่าสมัยสัก 100 ปีที่แล้วก็อารมณ์เดียวกับ ฮ่องกง เซียงไฮ้ที่รับอิทธิพลฝรังเข้ามา ขณะเดียวกันก็ยังมีอาคาร บ้านเรือน และรูปแบบการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ด้วย พิพิธภัณฑ์เน้นที่บรรยากาศ บ้านเมือง สถาปัตยกรรม และการใช้ชีวิตของคน ...