Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมรูปพระพิเนก พระวรกายสีหงส์ดิน มีงาด้านขวา สวมเทริดยอดน้ําเต้าประดับกระจกสีน้ําเงิน พระหัตถ์ถือดอกบัวตูม และสังข์ ยืนข้างขวาราวบันไดนาค Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej