Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

ประติมากรรมรูปพระพินาย พระวรกายสีทองแดง มีงาด้านซ้าย สวมเทริดยอดน้ําเต้าประดับกระจกสีชมพูอ่อน พระหัตถ์ถือขออังกุศะ (ขอ) และเชือกบาศ ยืนข้างซ้ายราวบันไดนาค พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Ganesha, the Royal Crematorium of His Majesty King Bhumibol Adulyadej