Model of the Royal Barge

Model of the Royal Barge Suphannahong, Praphat Phiphittaphan Building, National Museum Bangkok หุ่นจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร