Phukhao Thong, Wat Saket

Phukhao Thong, Wat Saket view from Wat Ratchanatdaram ประเพณีห่มผ้าแดง ถวายองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๒ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ถ่ายจากวัดราชนัดดารามวรวิหาร