Phra Ubosot, Wat Rachathiwat

พระราชลัญจกรของในหลวงรัชกาลที่ ๑ ถึง ๕ ภาพเขียนพระพุทธเจ้า พระสาลีบุตร พระอินทร์ พระสัมพุทธพรรณี (จำลอง) และภาพเขียนกษัตริย์แห่งศากยวงศ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร Phra Ubosot, Wat Rachathiwat