Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram พระพุทธโมลีโลกนาถ ในพระอุโบสถ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอกคืบ