krungthepmahanakhon.com

Posted on 07/05/2017

ภาพกรุงเทพที่ผมสะสมมาปีนี้เป็นปีที่ 7
ฟรีสำหรับการนำไปใช้เพื่อการศึกษา และการใช้งานที่ไม่หวังผลกำไร
ลองเข้าไปดูได้ครับ จัดหมวดหมู่ ใส่คำอธิบาย ใส่ tag ไว้
มีข้อมูลการถ่าย บางรูปมี location ให้ด้วย
Krungthep Mahanakhon’s Heritage Stock Photography
Free for education and non profit purpose

Link: http://krungthepmahanakhon.com