Piyamaharaj Day at King Rama V Monument

Piyamaharaj Day or King Chulalongkorn Day at King Rama V Monument and Ananta Samakom Throne Hall, Ratchadamnern Avenue